תקנון האתר ותנאי שימוש.


תנאי שימוש והזמנות כרטיסי ביקור או כל מוצר דפוס אחר  באתר כרטא. בתשלום עבור הזמנה הנך מאשר כי קראת והינך מסכים לתנאי השימוש באתר. 
הנך מצהיר כי בדקת את פרטי ההזמנה והעסקה כמו גם את הפרטים שעל גבי כרטיסי הביקור שבהזמנה ומצאת כי תואמים את בקשתך 
להדפסה, שאין לך ולא יהיו לך כל טענות לעניין זה מרגע אישור ההזמנה ו/או ביצוע התשלום.

כללי

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהוה הסכמה מצדך, לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת אינטרצ`ק בע"מ (להלן "מפעילת האתר" או "החברה"), המפעילה את את אתר www.kartaprint.co.il (להלן "האתר"), לבין כל אדם המשתמש במידע הקיים באתר או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או המפרסם מודעה באתר (להלן "המשתמש").

מידע ותכנים באינטרנט

במסגרת השירותים הניתנים באמצעות האתר הדורשים מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. מסירת פרטים אלה אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הפרטים המוגדרים כ"חובה" ומסומנים כך באופן בולט לא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר. מסירת פרטים שגויים באתר תביא למחיקת פרטיך ממאגר החברה ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.
אתה מצהיר בכניסתך לאתר כי אתה מוסר את הפרטים מרצונך החופשי וכי אתה מוותר מראש על כל טענה בעניין זה כנגד החברה.
אתה מצהיר כי ידוע לך שהחברה עושה את כל אשר ניתן על מנת להבטיח את פרטיותך ואבטחת פרטיך האישיים, בין השאר, על ידי שימוש בטכנולוגיות אבטחת סליקה ונתונים המקובלים בתחום.
כחלק ממדיניות החברה הרי שהחברה אינה מעבירה את פרטיך האישיים, כאמור לעיל, לצדדים שלישיים – ללא הסכמתך. אתה מצהיר כי ידוע לך שהחברה תוכל להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים, בין היתר, במקרים הבאים:
- העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון) לחברת המשלוחים לאספקת המוצר.
- מסירת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב הלקוח.
- בכפוף לצו שיפוטי, החלטה או פסק דין שיחייבו את החברה לעשות כן.
- איום על נקיטת צעדים משפטיים כנגד החברה (אזרחיים או פליליים) בגין פעולות הקשורות בך באתר.
- במידה ותפר את תנאי תקנון זה או את הוראות הדין האחרות.
- במידת הצורך במסגרת כל סכסוך, טענה, תביעה, הליכים משפטיים כלשהם או דרישה בינך לבין החברה.
החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בSMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי פרסומי בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לפנות לחברה על מנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו.

המוצרים והשירותים המוצעים באתר

החברה מציעה שימוש בפלטפורמה מקורית באמצעות האתר אך ורק בדרך המוצעת על ידה ואין כל דרך אחרת לעשות שימוש באתר שלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר וכן לקבוע את כמות וסוג המוצרים ו/או השירותים שיוצעו באתר, את סוג ו/או כמות התכנים שיופיעו באתר ללא כל הסבר למי מן המשתמשים. החברה תקבע את אופן הרכישה, את מחיר הרכישה, את דמי השימוש והביטול, הובלה וכיו"ב.

אישור הזמנה להדפסה

המשתמש מצהיר כי בדק את פרטי ההזמנה והפרטים שעל גבי כרטיס הביקור, פנקסי הצ`קים או על גבי מוצר הדפוס אותו הוא מבקש להדפיס באתר, ומצא כי תואמים את בקשתו לדפוס, שאין לו ולא יהיו לו כל טענות לעניין זה מרגע אישור ההזמנה וביצוע התשלום. לרבות כל הפרטים והעיצובים המופיעים בכרטיס הביקור, במוצר הדפוס אותו עיצוב המשתמש,  או בהזמנה (טלפון, כתובת דוא"ל, שם, תואר, תפקיד, שם חברה, עיצוב לוגו, הטקסט אותו בחרתם, עיצוב והעמדת הכרטיס או המוצר המעוצב, פרטי טלפונים ופקסים קוד QR וכיו"ב) נכונים ומופיעים כפי שמבקשם להדפיסם. המשתמש מצהיר כי הוא מודע להבדל צפוי בין הצבעוניות בתצוגת המסך ובין מוצר הדפוס המוגמר ומוותר על אי אלו טענות .החברה לא תהיה אחראית בכל דרך על התכנים / טעויות כתיב או כל טעות אחרת מרגע אישור העסקה ע"י תשלום ו / או אישור ההזמנה באתר. 

מחירים
מחירי המוצרים והשירותים יפורסמו מעת לעת באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים ללא הודעה מוקדמת וללא הסבר. אתה מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
המחירים המופיעים באתר אינם כוללים הובלה או משלוח אך כוללים מע"מ – אלא אם כן צויין אחרת.

אספקה
החברה תספק את השירות ו/או המוצר שהוזמן על ידך תוך עד שלושה ימים אשר ייספרו לאחר קבלת אישור עסקה מחברת האשראי בגין העסקה.
האספקה תתבצע לביתך ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריך ו/או לכתובת אחרת אותה סיפקת לחברה - כל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם החברה.
יחד עם זאת, במידה שחברת המשלוחים מטעם החברה לא תוכל לבצע את המשלוח מסיבה כלשהי היא תודיע לך על כך שתוכל לתאם את קבלת המוצר במשרדי החברה. במידה שלא יתאפשר איסוף על ידך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה.
החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב שירות או מוצר לגבי כל מוצר אשר לא בוצע עליו תשלום מלא כנדרש מההתקשרות בין המשתמש לחברה.

המתשמש מצהיר כי מקבל את מדיניות החברה המתייחסת לאישור שליחה מחברת השליחויות כאישור קבלת ההזמנה ע"י המשתמש. ולמשתמש לא תהיה כל תביעה בעניין זה.

ביטול עסקה

במידה שתהיה מעוניין לבטל את העסקה עם החברה מסיבה כלשהי, הרי שבמידה שהביטול יהיה לפני השלמת העסקה על ידי החברה (השלמת עסקה משמעה העברת ההזמנה לדפוס), תוכל להודיע על ביטול העסקה באמצעות שירות הלקוחות או הטופס המוצע באתר. במקרה כזה תחוייב בדמי ביטול כקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
במידה שתבקש לבטל את העסקה לאחר העברת ההזמנה לדפוס, תחוייב במלוא עלות ההזמנה.
החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה על ידי הודעה לך במידה ותיווכח שלא תוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה כגון, אך לא רק, כח עליון, הפסקת חשמל, הפסקת טלפון, שביתות, פריצה לבית העסק, שריפה, תקלה ברשת האינטרנט או פריצה לאתר. במקרה כזה לא תגבה ממך החברה דמי ביטול כלשהם בגין ביטול העסקה.

הגבלת אחריות (פרסום באתר)

כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר, כפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:
1. אסור להתחזות כאדם אחר או להשתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.
2. המשתמש באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר אינו רשאי לעשות בהם שימוש לשם פרסום בעל אופי גזעני, פוגעני, או שיש בפרסומו משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו, ובכלל זאת:
2.1. כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכויות קניין רוחני אחרות;
2.2. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
2.3. כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (ולשם דוגמה – מודעות המציעות שירותי זנות);
2.4. כל תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם;
2.5. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
2.6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ו/או שירותים, הטעונים הרשמה, בין אם בתשלום ובין אם בחינם.
מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור בסעיפים 1-2 לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל כל הצעה, שנתגלתה או שנחשדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כניסיון להונות כאמור, וכן לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.
לחברה שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע"י הגולשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירותים באמצעות האתר. מפעילת האתר שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
החברה לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, וכן לא תשא החברה באחריות לשינויים שנעשו על ידה בחומר המוצג באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. החברה לא תשא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או באתר.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה ו/או למחשבי ספקיה. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. כמו כן, החברה לא תהא חייבת בכל סיוע, תמיכה או עזרה טכנית בקשר עם האתר, העלאת ו/או הורדת תכנים ממנו, שימוש בציוד כלשהו וכיו"ב. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

ידוע למשתמש כי ייתכנו שינויים בגוונים ובצבעים בין הנראות על גבי צג המחשב לבין התוצאה הסופית המודפסת – החברה לא תהיה אחראית בכל דרך לשינויים אלו. המתשמש לא יבוא בטענה או דרישה לפיצוי או תרופה מכל סוג לעניין שינויים בצבעוניות או בגוונים המודפסים.

זכויות יוצרים/סימני מסחר

כל הדפים המופיעים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימנים המסחריים של האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובשירותים הניתנים בו - שייכות, בלעדית, לחברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים הניתנים בו.

ברירת דין ומקום שיפוט

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

שונות

על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.